Bilancovali jsme rok 2015

26.03.2016 21:16

 

V úterý 22. března jsme se sešli, abychom na výroční schůzi naší organizace vyhodnotili naši práci v minulém roce, řekli si, co se nám povedlo i nepovedlo a dohodli se, co dále. Naše jednání přišel pozdravit starosta obce pan Petr Halada a také děti z kamýcké základní školy, které si pod vedením paní učitelky Venduly Petráskové připravily pásmo veršů a písniček, za což sklidily zasloužený potlesk i nějakou tu dobrotu za odměnu. Zprávu o činnosti přednesla naše předsedkyně Miloslava Postawová, zprávu o hospodaření hospodářka paní Helena Krůtová. Slovo si vzal i starosta obce, který poděkoval za spolupráci a popřál mnoho zdaru a úspěchů v naší práci, načež se zapojil do neformální ale věcné diskuse se členy i vedením organizace. Z diskuse vzešel mj. záměr uspořádat 2 zájezdy, pokračovat ve výrobě panenek pro charitu a uspořádat další ročník tradičního turistického pochodu Kamýcká šlápota. K tomu máme přislíbenou maximální podporu ze strany vedení obce a to včetně podpory finanční formou dotace, za což tímto panu Petru Haladovi děkujeme. Tato spolupráce, kdy si navzájem vycházíme s obcí vstříc, funguje již řadu let a fungovat bude i nadále, stejně jako spolupráce s ostatními "neziskovkami" jako je např. Pionýr. Není tedy, přes drobné bolístky (malá účast na akcích či malý zájem o vstup do SDČR), ohledně budoucnosti a naší práce důvod k pesimismu.

 

Pozn.: S přesnější bilanci minulého roku, tedy obsahem zprávy o činnosti se můžete seznámit v jednom z předchozích článků.

 

Foto: autor článku 

 

 Debata o spolupráci (zleva Petr Halada, Helena Krůtová, Miloslava Postawová)