Fotosoutěž

07.10.2012 21:24

 

KRAJSKÁ RADA SVAZU DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

www.sdcr-stc.estranky.cz

 

VYHLAŠUJE

 

fotografickou soutěž „PODZIM V PŘÍRODĚ OČIMA SENIORŮ“

 

Vážení přátelé,

 

členové Svazu důchodců České republiky, o.s., jsou lidé aktivní, společenští, milují život nejen s rodinnými či osobními radostmi,ale i starostmi, které k životu také patří. I přes zákonité neduhy ve vyšším věku se senioři neizolují od všeho společenského i veřejného života, sportují, mají mnoho zájmů a koníčků. Máme o tom celou řadu poznatků, na našich web stránkách nacházíme velmi mnoho krásných příkladů, jaké akce ve svých organizacích a také ve spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi a samosprávnými orgány měst a obcí uskutečňují. Často si musí poradit i s minimálními finančními prostředky. Všichni naši funkcionáři totiž pracují zdarma a pomáhají svým přátelům naplňovat naše krásné heslo

 

„DŮCHODCI DŮCHODCŮM, ABY ČLOVĚK NEBYL SÁM“

 

Máte-li zájem přijít mezi nás, rádi Vás v našich organizacích uvítáme. Možná máte zájem založit i vlastní místní organizaci Svazu důchodců České republiky,o.s., v místě svého bydliště nebo jeho blízkosti. Napište, rádi poradíme nebo osobně pomůžeme.

Abychom podpořili zájem seniorů o fotografování, rozhodla se Krajská rada Svazu důchodců ČR, o.s. Středočeského kraje v roce 2012, který byl Evropskou unií vyhlášen „Rokem na podporu aktivního stárnutí“, vyhlásit pro seniory

 

fotografickou soutěž „PODZIM V PŘÍRODĚ OČIMA SENIORŮ“

 

 1. téma „Podzimní příroda kolem nás“

 2. téma „Podzim života“.

 

Organizátorem soutěže je Krajská rada Svazu důchodců ČR, o.s.

Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Mostecká 3229, IČ 75068168

 

Vyhlášení soutěže: 15. září 2012

Konec soutěže: 15. listopadu 2012

Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: do 30. listopadu 2012

 

Ceny pro vítěze – každé téma bude hodnoceno a odměněno zvlášť:

 

 1. místo – poukázka na odběr knih v hodnotě 500 Kč

v kterékoliv prodejně knihkupectví Kanzelsberger

  1. místo - roční předplatné měsíčníku Doba seniorů

  2. místo - věcná cena

 

Fotografie zasílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo na nemcova.sdcr@seznam.cz a vždy uveďte předmět – FOTOSOUTĚŽ 2012

 

Splnění podmínek soutěže bude soutěžícím seniorům a seniorkám zárukou zařazení jejich fotografií do soutěže.

 

Setká-li se naše první fotosoutěž s příznivým ohlasem, můžeme pro jarní měsíce vyhlásit její pokračování.

 

Sejde-li se dostatek fotografií, vhodných pro širší propagaci, můžeme z nich uspořádat výstavu nejen v Kladně, ale i v dalších místech našich organizací SDČR.

 

Přejeme všem účastníkům soutěže hodně štěstí v soutěži a hlavně hodně zdraví, spokojenosti a dobré nálady „na podzimním lovu beze zbraně“.

 

 

Za organizátora fotosoutěže: Hana Němcová

předsedkyně Krajské rady SDČR,o.s.

Středočeského kraje

 

 

 

 

 

Podmínky soutěže:

 

Soutěžit může pouze senior či seniorka.

 

 1. Jednotlivé fotografie musí být v minimální velikosti 1200 x 1600 px. Tato velikost je důležitá pro případnou možnost otištění.

 2. Velikost jednoho vašeho e-mailu nesmí překročit 5 MB. Pokud se do této velikosti nevejdete, pošlete každou fotografii ve více e-mailech. Fotografie nikdy nezipujte!

 3. Fotografie samotná musí být uložena ve formátu JPG a označena jménem a příjmením autora a názvem fotografie, např. Antonín Novák, Podzimní příroda kolem nás.jpg

 4. V předmětu vašeho e-mailu musí být téma soutěže.

 5. Každý e-mail musí obsahovat prohlášení, že jste autorem zasílaných fotografií, že máte vypořádána práva třetích osob, které se na vašich fotografiích objevují. Nezapomeňte na přesnou poštovní adresu pro případné zaslání výhry.

 6. Od jednoho autora lze z každého tématu přihlásit maximálně 5 snímků.

 7. Do soutěže posílejte pouze fotografie, které ještě nebyly nikde uveřejněny

(např. na web stránkách, v časopisech, na výstavách a pod.).

 1. Fotografie posílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo nemcova.sdcr@seznam.cz Každý e-mail označte předmětem „FOTOSOUTĚŽ 2012“.

 2. Vyhodnocení provede porota, složená ze zástupců Krajské rady SDČR Stč. kraje, webmastera web stránek www.sdcr-stc.estranky.cz a odborných spolupracovníků. Každá zaslaná fotografie bude hodnocena samostatně.

 3. Vyhlášení soutěže i vyhodnocené fotografie budou uveřejněny na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz a na další www.sdcr.cz , tam pak v rubrice Středočeský kraj. Ve fotogaleriích obou webů budou po skončení soutěže uveřejněny všechny fotografie, přijaté porotou do soutěže.

 4. Soutěže se nesmí zúčastnit členové poroty.

 5. Organizátor fotosoutěže Krajská rada SDČR Stč. kraje si vyhrazuje právo

- soutěž ze závažných důvodů zastavit nebo zrušit. Důvody uveřejnit na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz

- vyřadit ze soutěže snímky, které mohou obsahovat prvky násilí nebo budou v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy

 • vyřadit ze soutěže snímky, nebudou-li zaslány podle podmínek této soutěže

 • se zaslanými fotografiemi nakládat pro svou propagaci na web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz a www.sdcr.cz bez dalšího souhlasu autora.

  1. Fotografie zaslané do soutěže se nevracejí.

  2. V případě osobního nevyzvednutí ceny požádá autor e-mailem nebo dopisem organizátora soutěže o zaslání poštou. Neučiní-li tak do 31. 12. 2012, cena propadá ve prospěch dalšího pokračování fotosoutěží.

  3. Organizátor fotosoutěže nezodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastník soutěže bere na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace včetně omezené možnosti ověření doručené zprávy.

 

Krajská rada SDČR Středočeského kraje prohlašuje, že zaslané fotografie nebudou bez případného souhlasu autora poskytnuty třetí straně a a také bez souhlasu autora nebudou komerčně využity.

 

Účastí ve fotosoutěži se všichni účastníci zavazují dodržovat pravidla této soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo nepravdivé prohlášení pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které mohou tímto jeho jednáním vzniknout (autorská práva) a je povinen odškodnit nebo bránit organizátora soutěže před případnými následky.

 

---------------

 

 

 

Hlavní cenu věnuje knihkupectví Kanzelsberger, které najdete 7x v Praze, 45x v ČR
a na e-shopu Dumknihy.cz

 

 

 

 

více na www.kanzelsberger.cz nebo www.dumknihy.cz

 

 

Mediálním partnerem je měsíčník Doba seniorů, který vydává

Rada seniorů České republiky, o.s.