I schůzovat je někdy třeba :-)

24.03.2013 19:34

  Rok se s rokem sešel a nastal čas ohlédnutí se za minulým obdobím, stejně jako čas pohlédnout vpřed. A proto proběhla ve středu 20.3. t.r. výroční členská schůze naší Místní organizace SDČR v Kamýku nad Vltavou. V laskavostí vedení místní ZŠ zapůjčené školní jídelně se nás sešlo 50 členů a naši milí hosté: starosta obce pan Petr Halada, ředitelka školy paní Alena Suchopárová a paní Marie Dlouhá z MO SDČR Příbram. Pozdravit naše jednání přišli žáčci základní školy s pásmem písniček a básniček. Při zprávě o činnosti přednesenou naší předsedkyní paní Miloslavou Postawovou jsme si uvědomili, že se jako organizace opravdu nemáme zač stydět. Namátkou připomeňme pokračující šití panenek pro akci "Adžamal" (již vzpomenutou na našem webu), pořádání dětských karnevalů, turistického pochodu "Kamýcká šlápota", uspořádání kurzu práce s PC a vůbec práci pro naše spoluobčany ať už samostatně nebo ve spolupráci s vedením obce. Shodli jsme se, že naše práce bude pokračovat ve stejném duchu i nadále a probrali jsme nástin některých akcí pro další období. Konkrétní plán práce bude zveřejněn mj. na tomto webu. Po zprávě o činnosti a hospodaření naší MO měl krátký projev i starosta obce. Pozdravil v něm naše jednání, poděkoval za dobrou práci a spolupráci a vyjádřil naději i příslib, že takto budeme pokračovat i nadále. Zchůzi zpestřila i paní Helena Kubů přednáškou a besedou na téma "Jak pracuje naše paměť a jak ji procvičovat". Pro nás seniory dosti aktuání téma :-). Na závěr jsme si při kávičce a občerstvení i pěkně popovídali. 

   Takže jsme si vyhodnotili minulé období, nastínili co budeme dělat v období budoucím a můžeme se do toho dát. Sledujte náš web :-)

Jestlipak se to sní ? 

 

Zpráva o činnosti

 

Zdravice dětí

Tak si zaschůzujeme, pak si popovídáme

Pozdrav pana starosty

Něco o paměti (paní H.Kubů)