Ještě jedno ohlédnutí za jarem

04.07.2013 19:38

1. KántryBáby v akci:

   Poslední neděli v květnu jsme vyrazily zatancovat seniorům na Dobříš, kam nás pozval "Dobříšský okrašlovací spolek", což je zájmová skupina tamějších seniorů. Městský úřad v Dobříši poskytuje seniorům vždy v poslední neděli v měsíci pro jejich aktivity kulturní dům. A právě na jednu z těchto akcí byla pozvána i naše taneční skupina. Předvedly jsme celkem 6 tanečků a zdatně jsme přitom konkurovaly místímu spolku country tanců 12-14 letých dívek. Poté jsme až do večerních hodin byly v jednom kole s místními tanečníky, kteří se rozhodli nebrat svůj věk (až přes 80 let !) vůbec na vědomí a domů nás pustili až kolem 21 hod, kdy nás vyprovodili jásotem. Dostali jsme zaplaceno za dopravu a hlavně příslib pozvání na další akci, pokud budeme mít zájem. I když jsme cestu tam i zpátky absolvovaly za hustého déště, nádherné a inspirující nedělní odpoledne a večer nám to nepokazilo.

                                                                                                      Miloslava Postawová, foto Lenka Sládková

(Omlouváme se za horší kvalitu fotek, fotopřístroj, který jsme měli k dispozici si se světelnými podmínkami na sále moc nevěděl rady)

 

2. Vyhodnocení soutěže ve sběru hliníku

    Začátkem školního roku vyhlásila kamýcká organizace SDČR soutěž ve sběru hliníku mezi třídami místní základní školy. Vyhodnocení soutěže provedla předsedkyně Miloslava Postawová při slavnostním zakončení školního roku. Všechny třídy byly odměněny sladkostmi a finančním oceněním, odstupňovaným podle úspěšnosti sběru. Zvítězila první třída, kdežto "deváťáci" pojali soutěž jen symbolicky a nasbírali celých 15 gramů. Za to byli odměněni rovněž symbolicky komentářem "nepotěšili jste nás, ani my vás nepotěšíme", 3 ks cukrovinek "Lipo" a částkou 1,50 ve staré měně (Kčs). Zdali bude soutěž vyhlášena i příští školní rok bude upřesněno po dohodě s ředitelkou školy.

                                                         Text a foto: admin