My a dětský karneval

13.03.2016 20:40

  V sobotu 5. března 2016 se sál kamýckého kulturního domu zaplnil maskami. Zdejší organizace Pionýra totiž pořádala tradiční dětský karneval a to s nemalou pomocí naší organizace, jejíž členky a členové si vzali na starost prodej občerstvení a "štěstíček" a také moderování celé akce. Nutno zdůraznit, že mimo nápojů, které byly koupené, připravily různé pochoutky jako chlebíčky a sladkosti členky SDČR doma ve svých kuchyních s vynaložením vlastní práce a času. A za to jim náleží dík a uznání, stejně jako všem organizátorům jakož i rodinám, které svým dětem pomohly připravit masky a byly s nimi na sále.

  Na fotografiích vidíte výběr z masek i naše členky a člena v akci.

 Moderuje "nezničitelná Recmanka"

 Naše "barmanky" v akci

 Prodej "štěstíček"

 Realizační tým MO SDČR

 

Některé z masek a dění v sále

 

  

 

Foto autor