Napřed omluva, pak ohlédnutí za rokem 2015

08.01.2016 16:30

 Omluva

V úvodu bych se jako správce webu Senior Kamýk chtěl omluvit za dlouhou pauzu. Důvodem byla zhoubná kombinace lenosti, spousty jiných zájmů a také problémů s počítačem. Pokusím se to tedy aspoň částečně napravit následujícím textem:

 

Ohlédnutí za rokem 2015 aneb Ten rok jsme neprospali

Naše MO SDČR byla samozřejmě aktivní a činorodá po celý rok, posuďte sami:

 

Hned v únoru jsme se podíleli na přípravě a organizaci tradičního dětského karnevalu, kde se naše členky mimo jiné ujaly bufetu s občerstvením.

 Na obr.: "Nezničitelná Recmanka" v akci

 

Nejen zábavou se musí naše organizace zabývat a tak jsme v březnu uspořádali výroční schůzi. Na té jsme vyhodnotili uplynulý rok, vyslechli zprávu o hospodaření a projednali návrh plánu resp. Výhled akcí na rok 2015. Bohužel jsme museli konstatovat, že ne vše se podařilo a že například získávání nových členů nepřestává být problémem.

 Jednání výroční schůze přišly pozdravit děti ze ZŠ Kamýk nad Vltavou

 

 

 

V dubnu nás navštívila delegace partnerské organizace SDČR z Kladna, pro kterou jsme připravili bohatý program, například exkurzi v elektrárně Vodní dílo Orlík, procházku na hrad Vrškamýk či posezení u kávy a dobrot v kamýckém kulturním domě.

 Nahoře: Kladeňákům zatančily KántryBáby. Dole: Kladeňáčky na Vrškamýku

 

Naší vrcholnou akcí je již tradiční květnový turistický pochod Kamýcká šlápota, který byl mimořádně úspěšný, ostatně počet účastníků okolo dvou set je dostatečně výmluvný.

 

Naše členky samozřejmě nemohly chybět v roli pohádkových bytostí ani na rovněž tradičním Pohádkovém lese, konaném v červnu a do kterého vyrazilo téměř 300 dětí se svými rodiči i prarodiči.

 

Rovněž v červnu jsme uspořádali zájezd do Lysé nad Labem na výstavu růži a do nedalekého skanzenu v Přerově nad Labem.

 

Do června se také vešly tradiční farmářské trhy, které již několik obětavě organizuje naše členka Olga Poslušná. Tyto trhy proběhly i v září.

 

O prázdninách jsme si dali od pořádání akcí pro ostatní trochu pohov a věnovali se spíše radostem s vnoučaty.

 

V září jsme oplatili „Kladeňákům“ jejich návštěvu, přičemž jsme absolvovali exkurzi v hornickém skanzenu Mayrau, prohlídku hradu v Červeném Újezdě, oběd a posezení s našimi hostiteli a procházku v zahradách zámku v Lánech. Dále se nám podařilo zorganizovat zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech.

 

V říjnu jsme oslavili Den seniorů neformálním posezením u vínečka, kávy a jiných dobrot a pobesedovali si s příbramským policistou o rizicích číhajících na seniory.

 

Rovněž v říjnu se naše delegace zúčastnila slavnostního zasedání k 25. výročí SDČR v Sezimově Ústí.

 

V listopadu proběhlo slavnostní zasedání tentokrát středočeské SDČR v Kladně. Tam byly naše členky Miloslava Postawová, Eva Vávrová, Helena Krátká a Helena Krůtová za dobrou a dlouhodobou práci pro SDČR oceněny pamětním listem Krajské rady SDČR. Ve stejný termín se naše členky zúčastnily brigády resp. přípravy na zimu v hotelu Jizera v Horní Sytové. Na konci měsíce uzavřel taneční sezónu náš soubor KántryBáby úspěšným vystoupením v Dobříši.

Uprostřed: KántryBáby ˇřádí" v dobříšském kulturním domě

Dole: Prezentace práce členek naší organizace ("dobročinné panenky")

 

V závěru roku se sešel výbor naší organizace k posezení se základajícími členkami kamýcké SDČR Evou Bendlovou a Jaroslavou Urešovou, kterým společně se starostou obce Petrem Haladou předal pamětní listy.

 Zakládající členky kamýcké MO SDČR J. Urešová a E. Bendlová

 

Jak vidíte, i když jsme se tím moc nechlubili, rozhodně jsme nelenili a nehodláme lenit ani nadále. Hned z kraje roku jsme začali pořádat zájezdy na koupání do aquacenter v okolí, do konce února tak pojedeme čtyřikrát a dále se uvidí podle zájmu.

 

Závěrem nezbývá než poděkovat našim aktivním členům za ochotu něco dělat pro ostatní a také a zejména starostovi obce Petru Haladovi za všemožnou pomoc včetně finanční našim aktivitám minulým a budoucím.

 

                                                                                          Miloslava Postawová + správce webu Senior Kamýk