Oslava Dne seniorů

19.10.2011 10:55

  Protože nejen prácí pro naše blížní živ je člověk a protože i senioři mají svůj svátek, uspořádal výbor naší organizace malou oslavu pro naše členy. Díky ochotě Obecního úřadu a vedení Základní školy v Kamýku nad Vltavou jsme mohli využít prostor školní jídelny. Nakoupilo se občerstvení, domluvila se muzika a mohlo se 12.10. od 15.00 slavit. Po velmi stručném vyhodnocení naší obsáhlé činnosti nás přišly svým vystoupením pobavit děti 2.třídy ZŠ, pak přišla na řadu trocha osvěty-promítli jsme si krátké instruktážní filmy o tom jak se chránit před lidskými hyenami, které se pro svůj prospěch nezastaví ani před vyšším věkem svých obětí. A pak už to šlo jen "na veselú notečku". Výbor ZO SDČR připravil překvapení: s několika melodiemi vystoupila skupina trubačů-hráčů na lesní roh z Dobříše, což se setkalo s velkým úspěchem. A následovala zábava-k tanci a poslechu nám zahrál a zazpíval p. Semilský a tak se zpívalo, tančilo, hodovalo a dobrou vůli mělo až do večera. Rád bych zdůraznil, že všichni muzikanti vystoupilu bez nároku na honorář.Myslím, že kdo přišel, nelitoval.

 Výbor ZO SDČR v Kamýku nad Vltavou tímto děkuje Obecnímu úřadu v Kamýku v čele se starostou p.Haladou a vedení Základní školy za nezištnou podporu akce, p.Říhovi za zorganizování a pěkné hraní na vystoupení trubačů a v neposlední řadě p.Semilskému za několik hodin pěkné muziky :-).

 

Jak se akce vyvedla, posuďte sami. A že se nehrála, nezpívala a netančila jen dechovka ! :-)