Projekt "Důchodci pro Kamýk"

31.03.2012 20:33

   Tak po nějaké době se opět ozýváme a opět s chlubítkem :-) Naše organizace vypracovala svůj plán činnosti na rok 2012, tentokrát jako projekt s názvem "Důchodci pro Kamýk". Víme, že vypadá dosti ambiciózně, ale také víme ze zkušeností z minulých let, že když se to vezme za správný konec a s trochou chuti do práce, tak se dílo podaří. Některé akce ostatně již proběhly, pouze turnaj v deskových hrách ne-zato dáváme s ředitelkou školy dohromady jiné formy spolupráce...

    A celý "Projekt" je zde:

 

Projekt  „Důchodci  pro  Kamýk“

Snažíme se co nejvíce prolínat naše akce se životem obce tak říkajíc „cestou nejmenšího odporu“ a hlavně v souladu s naším heslem „Aby nikdo nebyl sám“.

Abychom byli konkrétnější:

17.2.      pořádáme čtení a vyprávění o pohádkách Boženy Němcové pro žáky   

               1. stupně ZŠ

18.2.      pořádáme  „Karneval nejen dětský“, jehož součásti jsou hry a soutěže

               včetně soutěže masek  a tomboly

20.-24.2.   vyzveme děti ze ZŠ k měření sil v turnaji v deskových hrách. Zátěží

               naši kasičku jsou odměny úspěšným dětským účastníkům

12.5.     pořádáme již tradiční turistický pochod „Kamýcká šlápota“  (už 4. roč-

              ník !) pro pěší i cyklisty na 3 trasách různé délky a obtížnosti. Součástí

              jsou i ceny pro nejstaršího, nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka

              a také „kontrolní a občerstvovací stanice“ s domácím pečivem, pitím

              a posezením na zahrádce. Pro všechny účastníky naše členky ručně šijí

              našpendlovací botičky se stužkou s ročníkem soutěže. Počet příznivců

              a účastníků narůstá a my jsme rádi, že si do naši obce i krásného okolí

              nacházejí cestu další a další lidé. To vše bychom si rádi udrželi i nadále,

              ač je to spojené se zvyšujícími se náklady

13.5.     pořádáme společně s OÚ společenský večer ke Svátku matek, na kte-

              rém  vystoupí  například folklórní soubor „Kamýček“, dále školní děti a

              náš soubor country tanců „KántryBáby“ .

              K tomu ovšem musíme řešit problém zafinancování  hudby, květin, ob-

              vrstvení (večeři) atd. Naši snahou je vše řešit vlastními silami a pro-

             středky, ale bude to značná zátěž pro OÚ i pro nás.

 

            Zde musíme bohužel konstatovat, že čím dál tím méně lidí je ochotno věnovat

            aspoň dílek svého času prací pro ostatní…

 

        Jednou z hlavních akcí roku je vždy tzv. „Kamýcké prášení“ (tj. oprašování tradic)  které letos proběhne od 29.5. do 3.6. a i letos se na něm naše organizace bude podílet.

Hned  29.5. pořádáme malé posezení u kávy se známým hercem p. Žákem, který si pozve

k besedě buďto p. Vydru nebo p. Preisse., kterým samozřejmě připravíme nějaké to ob-

čerstvení-stejně jako všem hostům, kteří přijmou naše pozvání v průběhu celého „Prášení“

(mj. p. A.Born a různé hudební a divadelní formace).

2.6. proběhne tzv. „Dopoledne s neziskovkami“, neboli soutěže a hry pro děti i dospělé. Naše organizace tam samozřejmě bude také pořádat soutěže o ceny.

2.6. od 18.00 bude vystoupení skupiny hráčů na cello se známými melodiemi klasickými, filmovými i jinými  (účast naší organizace spočívá v přípravě sálu a pořadatelské službě)

2.6. od 19.30 náš ochotnický divadelní soubor „KaDiS“ sehraje známou hru „Dalskabáty…“

-zhruba třetinu ansáblu tvoří naši členové

3.6. proběhne rovněž již tradiční „Pohádkový les“ pro děti místní i přespolní (vloni na něj přicestovala i česká rodina žijící v USA), na kterém se podílíme jak pomocí při přípravě a realizaci tak také i přímou účastí v kostýmech pohádkových postav.

Nakonec nesmím opomenout průběžnou prací na dobročinné akci „Adžamal“, tj. rukodělná výroba (šití) panenek pro charitativní organizace, které jejich prodejem získávají finance na pomoc dětem ze zemí postižených válkami apod. (příkladem může být např. úhrada nákladů na oční operace afghánských a berberských dětí). Toto děláme samozřejmě bez nároků na odměnu, materiál dostáváme od ochotných dárců, ale například výplň panenek musíme kupovat.

   Jak je zřejmé, tento projekt na náročný ale jsme po minulých zkušenostech přesvědčeni, že je i realizovatelný-někdy ovšem s pomocí od jiných subjektů.

 

                                        Předsedkyně ZO SDČR v Kamýku nad Vltavou

                                        Miloslava Postawová